Tehokasta viestintää ja laadukkaita sisältöjä
CORIOSI viestintätoimisto

Tietosuojaseloste

Coriosi Oy:n tietosuojaseloste

Laadittu 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Coriosi Oy
Arabiankatu 8 A 15
00560 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kaisa Rautio
kaisa.rautio (at) coriosi.com

3. Rekisterin nimi

Coriosi Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakas-, yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, tiedottaminen ja ajan tasalla pitäminen sekä tarvittaessa markkinoinnin toteuttaminen ja asiakastiedon analysointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Asema
  • Organisaatio ja sen yhteystiedot
  • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Coriosi Oy:n asiakkailta saaduista tiedoista ja organisaatioiden julkisista tiedoista kuten organisaation verkkosivuilta löytyvistä nimi- ja yhteystiedoista. Coriosi Oy ei kerää henkilötietoja verkkolomakkeilla omilla verkkosivustoillaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi kyseisen henkilön antamalla erillisellä luvalla erikseen sovittaessa tai jos Suomen viranomaistoimet niin edellyttävät.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi kyseisen henkilön antamalla erillisellä luvalla erikseen sovittaessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus pyytää tietojaan tarkastamista varten. Pyyntö lähetetään kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla luonnollisella henkilöllä on oikeus vaatia omien tietojensa korjaamista tai poistamista. Rekisterin tiedot korjataan henkilötietojen osalta henkilön oman ilmoituksen mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tai peruuttaa tietojen käyttö tiedottamiseen, markkinointiin tai tutkimustoimintaan. Tieto merkitään rekisteriin. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.